Privacy

PRIVACYVERKLARING

Zodra je onze website www.meteenflirten.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 02 april 2024.

De veiligheid en de bescherming van de gegevens van de klanten staan bij Meteenflirten.nl hoog in het vaandel. Meteenflirten.nl neemt alle wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming in acht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle gegevens die je ons toevertrouwt zijn beschermd. Deze kunnen op geen enkele wijze door anderen worden misbruikt. We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch zullen we deze gegevens doorspelen aan derden. Alleen Meteenflirten.nl is in staat je persoonlijke gegevens in te zien, uitsluitend ten behoeve van functionele doeleinden, zoals de diensten van Meteenflirten.nl zelf. Meteenflirten.nl houdt hierbij strikte privacy en geheimhouding in acht.

Meteenflirten.nl maakt intern gebruik van jouw persoonlijk identificerende informatie voor de analyse van statistieken, marketingdoeleinden alsmede het verbeteren van eigen producten en diensten. Daarnaast zullen we jouw identificerende informatie gebruiken om je te informeren over nieuwe diensten en producten via e-mail.

Meteenflirten.nl verkrijgt informatie bij het aanklikken van onderdelen op onze website of door uitwisseling tussen de website en jouw computer (door middel van zogenaamde cookies). Deze informatie is van belang voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten. De zogenaamde cookies worden onder andere gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Zo hoef je bij een volgend bezoek niet nog een keer je gegevens in te voeren.

Meteenflirten.nl behoudt het recht voor om mee te werken aan informatieverzoeken van ordehandhavers en soortgelijken om het intellectuele eigendom en andere rechten te handhaven. Hierbij behouden wij ons het recht voor om persoonlijk identificerende informatie bekend te maken, dit indien de wet dit vereist en wanneer Meteenflirten.nl van mening is dat onthulling nodig is om onze rechten te beschermen en of te voldoen aan gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of legale processen die betrekking hebben op onze website.

Het is niet raadzaam je persoonlijke wachtwoorden bekend te maken aan derden. Deze zouden hiervan misbruik kunnen maken, met alle schadelijke gevolgen van dien. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van je wachtwoord en je gebruikersnaam.

Voor een extra waarborg van de veiligheid van je persoonlijke informatie adviseren wij je wachtwoord periodiek te wijzigen om op deze manier ongeautoriseerd gebruik van je account te voorkomen.

Meteenflirten.nl doet al het mogelijk om verlies, misbruik en wijziging van je gegevens door anderen tegen te gaan en zo de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Door het constant updaten en aanpassen van firewalls en andere technische beveiligingen houden wij de veiligheid zo optimaal mogelijk.

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt mijn gegevens?

Mobilemessage B.V. is verantwoordelijk voor de website www.meteenflirten.nl en daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Mobilemessage B.V.
Sigmaplantsoen 4
2321 KN Leiden

Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • een account aanmaakt

Welke gegevens gebruiken we van je?

We kunnen gebruik maken van de volgende gegevens:

 • naam
 • geslacht
 • woonadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • fotomateriaal

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje:

 • Recht op informatie: We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt.
 • Recht op inzage: Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.
 • Recht op correctie: Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken: Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan.
 • Recht op dataportabiliteit: Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben.
 • Recht op beperking: Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken.
 • Recht om vergeten te worden: Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen.
 • Recht om een klacht in te dienen: Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@mobilemessage.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
 • tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties

Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website niet op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar je geen toegang tot de site krijgt.

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@mobilemessage.nl. We helpen je graag.